Sijoitettu euro x 5 Myyntitoimsto Taanilan kanssa – Case Verkkoasema

Yksi keskeisimmistä Myyntitoimisto Taanilan palveluista ovat myyntipalvelut, joita toteutetaan B2B-myyntiä tekeville yrityksille. Myynnissä on yleisimmin haasteena myyjien tehokkaan työajan valuminen kohdentuminen asioihin. Toimivan buukkauksen jälkeen lähdetään käymään asiakkaita läpi. Ensimmäinen myyntitapaaminen on keskeisin paikka, jossa tunnistetaan oikeat asiakkaat. Ensimmäisen tapaamisen laatuun vaikuttavat buukkauksen laatu, oikea prospektointi ja myynnillisen viestinnän ymmärrettävyys. Kun nämä kolme osa-aluetta ovat kunnossa, asiakas on todennäköisesti oikea. Jatkosta päättäminen jää tässä tapauksessa asiakkaan harkittavaksi.

Myyntitoimisto Taanilan yrittäjän Heikki Taanilan mukaan kylmäpuheluista buukatut menee noin 40 % suoraan Ei-päätökseen. Toiset 40 % menee myöhemmin uudelleen työstettäväksi ja 20 % menee suoraan jatkokeskusteluun. Edellä mainitut kolme vaikuttavaa tekijää vaikuttavat kuitenkin näihin lukuihin. Absoluuttisia totuuksia ei kuitenkaan voi sanoa, koska on olemassa niin paljon vaikuttavia tekijöitä päätökseen. ”Olemme havainneet tässä selkeän paikan, jossa asiakkaamme aikaa on käytetty väärin. Sen vuoksi on erittäin fiksua ulkoistaa ensimmäinen tapaaminen meille ja keskittyä sitten kuumiin jatkokeskusteluihin. Asiakkaamme ovat saaneet käyttää omaa aikaansa paljon tuottavammin ulkoistamalla tämän ensimmäisen osion meille!”, yrittäjä Taanila kertoo.

Oululainen digimarkkinointitoimisto Verkkoasema päätti ottaa Myyntitoimisto Taanilan tekemään yritysmyyntinsä ensimmäisiä asiakastapaamisia. Tapaamisissa asiakkaille kerrotaan Verkkoaseman Digimarkkinoinnin ulkoistamiseen tähtäävästä MIT-palvelusta, jossa asiakas saa yhden luukun periaatteelta halutessaan koko digimarkkinoinnin. Taanilan tehtävänä on pitää ensimmäinen myyntitapaaminen, jossa asiakkaita lajitellaan kiinnostuneisiin ja ei kiinnostuneisiin. Kiinnostuneet asiakkaat ohjataan Verkkoaseman toimitusjohtaja Tiina Räisäselle myynnin seuraavaan vaiheeseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Investoimme Taanilaan euron, saimme 5 euroa takaisin uusina asiakkaina!

Tiina Räisänen Toimitusjohtaja Verkkoasema

Tiina

 

”Taanilan osaaminen ja ymmärrys yleensä yritystoiminnasta on linjamme mukainen myynnin laadukkuuden osalta. Olimme yllättyneitä, kuinka nopeasti he omaksuivat viestimme ja pystyivät ajamaan itsensä sisään”, kertoo Verkkoaseman toimitusjohtaja Tiina Räisänen. Yhteistyö Verkkoaseman kanssa on varsin nuori. Siitä huolimatta jokainen Verkkoaseman investoima euro on palautunut heille viisinkertaisesti! ”Ammattimainen tekeminen ja jatkuva toiminnan kehittäminen on ollut yhteistyömme perusta. Taanila on hienosti omaksunut Verkkiksen arvot ja toimintatavat, jonka keskiössä on arvon tuottaminen asiakkaalle ensimmäisestä tapaamisesta lähtien.” toimitusjohtaja Räisänen summaa.

Asiakastyytyväisyys ja toiminnan jatkuva parantaminen on Myyntitoimisto Taanilalle erittäin keskeisiä asioita. Yrittäjävetoinen tekeminen takaa sen, että pieniinkin mahdollisesti ilmeneviin haasteisiin tartutaan nopeasti oikealla asenteella. Kun asiakas voittaa ja kasvaa, Taanilalle on aina töitä. Yhteistyö asiakkaiden kanssa perustuu luottamukseen ja haluun palvella sekä kehittää asiakkaan toimintaa. ”On luonnollisesti niin, ettei kaikelle työllemme ole hintaa. Tärkeintä ovat kokonaisuuden hyvä toiminta, tulokset ja asiakkaan tyytyväisyys.”, yrittäjä Taanila kiteyttää. Asiakassuhteet ovat yleensä olleet pitkiä ja se kertoo puolestaan hedelmällisestä ja kannattavasta yhteistyöstä. Uudet projektit ja myynnin alihankinnan jatkaminen vanhojen asiakkaiden kanssa puhuvat puolestaan.

  Nimi

  Puhelinnumero

  Sähköposti

  Yritys

  Viesti


  Blogitekstin kirjoittaja